Бета

Обекти

TЪРСИ

Ненко Балкански, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт в преден двор. Понастоящем „Къща за литература и превод”.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София Ж. К. Изток ул. „Латинка” № 12

За коментари