Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура, архитектурно-скулптурен ансамбъл

Детайли за Паметника

Гигантска скулптурна фигура на горната площадка на стълбищен подход към Витоша. Стилът е типичен за 50-те години на ХХ в. на НРБ.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София кв. „Княжево”

За коментари