Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасаден елемент, лъвска глава

Детайли за Паметника

Фасаден елемент. Лъвска глава. Материал - гипс. Над вход на стара жилищна сграда.

Период:
1878-1918 г.
Местоположение:
София бул. „Сливница“ № 275

За коментари