Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурни фигури „Лъвове”, скулптурна украса, Лъвов мост

Детайли за Паметника

Лъвов мост е посторен на мястото на каменния „Шарен” (или „Банишорски”) мост над р. Владайска за да свърже столицата с новопостроената гара (от началото на ХХ в. и с трамвай). По реката е прокаран окръжният градски булевард. Така освен функционално предназначение, мостът играе и ролята на символична врата на бързо модернизиращата се млада столица. Мостът е проектиран с първоначална дължина 26 м и ширина 19 м. След преговори с няколко френски фирми сред които „Компания на предприятията Айфел”, изборът на изпълнител се спира на австрийската фирма „Р. Ф. Ваагнер и бюро”. Изпълнението на Лъвов мост е успешният дебют на фирмата на българския пазар. Лъвов и Орлов мост са проектирани и осъществени от установилият се у нас чешки инженер Вацлав Прошек. Все още остава неустановен въпросът за авторството на проектите за пластично оформление от метал - фигурите, канделабрите, парапетите. Ясно е че те са отлети в специална работилница във Виена. Първият сандък с лъвове е изпратен на 7. VІІ. 1891 г., а вторият - десет дни по-късно. Парапетите на моста са започнати във Виена през септември 1891 г. и са доставени в София през март 1892 г. Лъвовете пристигат без езици, според зевзеците, за да не кажат кой е присвоил част от парите от баснословната сума платена от общината за моста. Днес, от далечината на времето, можем да се възхищаваме на далновидността на кмета Димитър Петков (1887-1893). Лъвов мост има голямо градоустройствено, пространствено, художествено и историческо значение и дава представа за подема на младата българска държава и за високото ниво на организация на столичните служби. В дирекцията на обществените сгради към Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията (МОСПС) работят завършилите в чужбина български архитекти Алекси Начев, Александър Фитов и Георги Ненов. На тях е поверен конторола по документацията и изпълнението на всички строителни обекти. От запазената тръжна документация може да се добие представа за грижата да бъдат намерени най-известните европейски и световни фирми и творци за реализацията на двата моста. В началото на 90-те години на ХIХ в. е реализиран съвременният градоустройствен план с радиално-кръгова система и са завършени първите големи инженерни съоръжения. Снимки № 2,3,4,5 - на Sofia moments - Софийски моменти (Иван Аршинков).

Вид:
Скулптура - анималистична, на постамент
Дата на създаване:
Период:
1878-1918 г.
Местоположение:
София пл. „Лъвов мост"

За коментари