Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптура, Грифон

Детайли за Паметника

На фасадата на някогашното Застрахователно дружество Орел, сега кметство на район Триадица.

Вид:
Декоративен елемент - фасадна скулптура
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
София ул. „Алабин” № 54

За коментари