Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптура - грифон, Застрахователно дружество „Орел”

Детайли за Паметника

На фасадата на някогашното Застрахователно дружество „Орел”, сега кметство на район „Триадица” (бивш „Благоевски район”).

Вид:
Скулптура - фасадна
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
София ул. „Алабин” № 54

За коментари