Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ПГИИ „Проф. Николай Райнов”

Детайли за Паметника

В училищния двор.

Вид:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София кв. „Орландовци” ул. „Проф. Николай Райнов” № 2

За коментари