Бета

Обекти

TЪРСИ

Николай Веляминов, ген.-лейтенант, паметна плоча. Паметник на Освободителната война

Детайли за Паметника

След като преминават Стара планина частите на Западния отряд на генерал Гурко се съсредоточват в с. Яна. На отседналият тук генерал-лейтенант Николай Веляминов (29.12.1878) му предстои да срази османските части при с. Горни Богров, което ще доведе до освобождението на София. Победоносният поход на генерала продължава по р. Искър към гр. Самоков. Паметният знак е честван на 3. Март с поднасяне на цветя.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
с. Яна ул. „Димитър Стоичков” № 22

За коментари