Бета

Обекти

TЪРСИ

Добри Немиров, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт. Поставена през 1980 г. по предложение на Национален музей на българската литература. (Стар адрес: бул. „Клемент Готвалд” №52.)  Добри Немиров (псевдоним на Добри Хараламбиев Жафаров) (1882-1945) – писател. Романи: „Братя” (1927), „Първи бразди” (1929), „През огъня” (1931) и др. Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 541

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 119

За коментари