Бета

Обекти

TЪРСИ

Емануил Попдимитров

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Поставена през 1958 г.    Попдимитров, Емануил (Е. П. Захариев) (1885-1943) – български поет. Творчеството му е противоречиво. Изпитва влиянието на символизма. Под въздействието на революционните идеи на епохата пише социални и реалистични стихотворения и поеми. Съчинения: поема „Русия” (1920), стихосбирки „Свободни стихове” (1921) и „Знамена” (1922), обединени в „Кораби” (1923) и др.; в сатиричната поема „В страната на розите” (1939) се появява като критичен реалист с вяра в светлото бъдеще на народа.    Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 644.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Авицена” № 26

За коментари