Бета

Обекти

TЪРСИ

„Сто години организирано туристическо движени в България” , Природен парк „Витоша”

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на каменен къс преди „Черни връх”. Снимки – Марио Иванов, докторант.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
Природен парк „Витоша”

За коментари