Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура „Боксьор“, Мост на спорта

Детайли за Паметника

Мостът пред Националния стадион „Васил Левски“, известен като „Мост на спорта“, е изграден през 1952 г., а архитектурно-художественото му оформление от осем скулптурни фигури на спортисти е осъществено през 1960 г. Бронзовите скулптури (вис. 2 м), поставени на еднакви постаменти (вис. 2 м, 0,88х1,34 м), са дело на скулпторите Младен Миладинов, Величко Минеков, Величка Белиева и Димитър Даскалов. Архитект е Евгени Зидаров. .Скулптурата „Боксьор” е реалиситична бронзова фигура на млад спортист по спортни гащета и обувки. Левият му крак е изнесен напред, ръцете са пред гърдите, трупът – леко наведен напред, но в равновесие. Композицията е уравновесена, но създава усещане за движение. До неотдавна се смяташе, че модел на скулптурата е прославеният ни боксьор Петър Станков. Станков е поводът за създаването на творбата, но нейният модел, както разкрива в интервю прочутият плувец и спортен деятел Панчо Гюрков (1940-2019), е самият той – тогава завършвал балетното училище, спечелил конкурса „Мистър София”.

Вид:
Скулптура на постамент - реалистична
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

За коментари