Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура „Футболист“, Мост на спорта

Детайли за Паметника

Мостът пред Националния стадион „Васил Левски“, известен като „Мост на спорта“, е изграден през 1952 г., а архитектурно-художественото му оформление от осем скулптурни фигури на спортисти е осъществено през 1960 г. Бронзовите скулптури (вис. 2 м), поставени на еднакви постаменти (вис. 2 м, 0,88х1,34 м), са дело на скулпторите Младен Миладинов, Величко Минеков, Величка Белиева и Димитър Даскалов. Архитект е Евгени Зидаров. Скулптурата „Футболист” е реалистична бронзова фигура на млад спортист. Тялото е изправено леко напред, дясната ръка е присвита отпред, а лявата - полуопъната назад. Десният крак е изпънат назад, опрян на пръсти; левият, леко приклекнал, е здраво стъпил. Главата е приведена с поглед напред и надолу. Създава се впечатлението, че футболистът се кани да ритне въображаема за зрителя топка. Фигурата събужда асоциации с незабравимия Георги Аспарухов - Гунди, но по думите на автора проф. Димитър Даскалов за скулптурата му е позирал юношата на столичния клуб „Спартак” Борис Силянов.

Вид:
Скулптура на постамент - реалистична
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви"

За коментари