Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура „Факлоносец“, Мост на спорта

Детайли за Паметника

Мостът пред Националния стадион „Васил Левски“, известен като „Мост на спорта“, е изграден през 1952 г., а архитектурно-художественото му оформление от осем скулптурни фигури на спортисти е осъществено през 1960 г. Бронзовите скулптури (вис. 2 м), поставени на еднакви постаменти (вис. 2 м, 0,88х1,34 м), са дело на скулпторите Младен Миладинов, Величко Минеков, Величка Белиева и Димитър Даскалов. Архитект е Евгени Зидаров. Скулптурата „Факлоносец“ (оригинално название „Фигура с факел”) е реалистична бронзова фигура на млад спортист по спортни гащета. Стойката е изправена, дясната ръка е изпъната право над главата и държи факел. Десният крак е опънат назад. Факлоносецът и срещуположната му фигура „Жена с купа” са единствените боси скулптурни фигури от „Моста на спорта”. По думите на проф. Димитър Даскалов, за статуята „Фигура с факел” му е позирал лекоатлетът Симеон Цаневски от с. Ресен, Великотърновско.

Вид:
Скулптура на постамент - реалистична
Дата на създаване:
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

За коментари