Бета

Обекти

TЪРСИ

Кристиан Таков, доц., др., паметна плоча

Детайли за Паметника

Кристиан Таков (1965-2017) е известен български правист, оставил богато литературно-правно наследство. Преподавател в СУ, политически ангажиран с реформаторското течение, обичан и известен, влиятелен с гражданската си позиция. В книгите му „Истина и справедливост” и „Кристали” издадени на 05.2019 г. се разкрива по-скоро гражданина Таков, а не юриста. Починал на 52 годишна възраст от коварно заболяване.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Любен Каравелов” № 53

За коментари