Бета

Обекти

TЪРСИ

Петко и Пенчо Славейкови, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда на нивото на втория етаж над входа към безистена. Петко (1827-1895) и Пенчо (1867-1912) Славейкови (баща и син)  са големи български писатели, поети, публицисти, изследователи на фолклора и политици от XIX-ти и началото на XX-ти век. 

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София пл. „Петко Р. Славейков” № 9

За коментари