Бета

Обекти

TЪРСИ

Иван Колев, заслужил майстор на спорта, паметна плоч

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа над човешки хоризонт. Открита към 2018 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Юрий Венелин” № 25

За коментари