Бета

Обекти

TЪРСИ

Петко и Пенчо Славейкови, свободностоящ паметен знак

Детайли за Паметника

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София парк „Славейкови дъбове”

За коментари