Бета

Обекти

TЪРСИ

Йордан Соколов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №114 по т.38, заседание №48 на СОС, проведено на 22.02.2018 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Александър Стамболийски” № 26

За коментари