Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 260 намерени

от 80 до 90

Иван Вазов, бюст-паметник

Иван Вазов, бюст-паметник, Борисова градина

Първият бюст-паметник в Борисовата градина е изграден по случай 70-годишният юбилей на Иван Вазов. Бюстът е от мрамор, постаментът от бял камък (h – 2,80 м...

Иван Вазов, паметник, скулптурен

Монументална статуя от бронз върху мраморен постамент. Представена е портретно-реалистично седяща фигура върху камък със затворена книга в ръка и поглед устремен в далечината...

Иван Димитров, проф., ген-майор, бюст-паметник, ВМА

Иван Копчев, проф., ген-майор, бюст-паметник, ВМА

Иван Маринов Иванов, проф., ген-майор, бюст-паметник

TЪРСИ