Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 119 намерени

от 30 до 40

Скулптурна група - баща и деца, Западен парк

Скултурата е в стил - 50 те години на ХХ в. на НРБ. Изобразява сцена на посрещане на баща от децата си при завръщането му от партизанлък (въоръжена борба), знак за което е преметната на гръб пушка...

Скулптурна група - гълъби

Скулптурна група - рибарчета

Скулптурна група - селянки

Скулптурна група – майка с дете

Скулптурна група „Майките-вдовици”

Скулптурната група се намира в двора на Експозиция за национално помирение към РИМ – София. Това е сградата на гарнизонното стрелбище...

Скулптурна група „Майчинство“

Скулптурна фигура изобразяваща млада, снажна, яка селска жена, която с лявата си ръка придържа спящо дете. В полите й се гушат още три дечица...

Скулптурна група „Майчинство”

Скулптурна фигура изобразяваща млада, снажна, яка селска жена, която с лявата си ръка придържа спящо дете (вис...

Скулптурна група „Мир за децата“

Скулптура на жена с дете на тема „Майчинство”. Майката с лявата ръка държи маслиново клонче, а с дясната ръка придържа голо момче с преметната на рамо дреха...

Скулптурна група „Опълченец и руски войн”, Мост „на Дружбата”

„Мостът на Дружбата” със своите четири скулптурни групи е представител на т.нар. „Монументална пропаганда” (първото десетилетие на „социалистическия” период)...

TЪРСИ