Бета

Обекти

TЪРСИ

1 Обект намерен

от 50 до 51

Скулптурна фигура, архитектурно-скулпторен ансамбъл

Гигантска скулптурна фигура на горната площадка на стълбищен подход към Витоша. Стилът е типичен за 50-те години на ХХ в...

TЪРСИ