Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 74 намерени

от 60 до 70

Скулптурна фигура на жена с дете „Лекарите и човечността“

    Скулптура на жена с дете на тема „Лекарите и човечността”. Жената е медицинска сестра, облечена в рокля с къс ръкав...

Скулптурна фигура, архитектурно-скулпторен ансамбъл

Гигантска скулптурна фигура на горната площадка на стълбищен подход към Витоша. Стилът е типичен за 50-те години на ХХ в...

Скулптурни фигури „Лъвове”, Библиотека на СУ „Св. Климент Охридски”

„Два лъва ревниво пазят университетската библиотека като в лапите си държат сфери – символ на знанието. Автор на скулптурите, стоящи пред централния вход - проф...

Скулптурни фигури „Лъвове”, скулптурна украса, Лъвов мост

Лъвов мост е посторен на мястото на каменния „Шарен” (или „Банишорски”) мост над р. Владайска за да свърже столицата с новопостроената гара (от началото на ХХ в...

Скулптурни фигури „Лъвове”, Съдебна палата

Скулптурни фигури „Орли”, скулптурна украса, Орлов мост

Орлов мост има важно значение за град София в градоустройствен, пространствен, художествен и историческ план...

Скулптурни фигури „Сърнички”, градина „Кристал”

Скулптурите са дело на известният скулптор на софийската община Васил Зидаров.

Фасадна скулптура, Войн, Военна Академия

TЪРСИ