Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 112 намерени

от 10 до 20

„Синдикален дом на транспортните работници”

Георги С. Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев, стенопис - интериор, 6 ОУ „Граф Игнатиев”

Стенописите във входа на училището са създадени не по-късно от 1980 г.

Герб на София, каменен релеф, Халите

Столичният герб е одобрен с указ от 29 април 1900 г. Негов автор е Харалампи Тачев (1875-1944), тогава още студент в Държавното рисувателно училище...

Герб, релеф, Българска народна банка

Релефът е разположен на източната фасада на сградата на БНБ. Тя е е построена в периода 1934-1939 г. (означено на пластиката).

Дом-паметник на военноинвалидите. Военен паметник

Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните. Военен паметник.

Дом-паметник на офицерите и сержантите от запаса. Военен паметник

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Дом-паметник на офицерите и сержантите от запаса.

TЪРСИ