Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 92 намерени

от 60 до 70

Монументална стенопис (сграфито), Регионална служба „Военна полиция“

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сграда в комплекса на Регионална служба „Военна полиция“. Сюжетът комбинира историческа и астронавтска тематика, които изграждат идеята за „бран“, „защита“.

Монументална стенопис (сграфито), СПГЕ „Джон Атанасов”

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на СПГЕ „Джон Атанасов“.   Размери – височина 10 м., ширина 5 м...

Монументална стенопис (Сграфито), Театър 199

Монументална стенопис (сграфито) на страничната фасада (калкан) на сградата на БДЖ до входа на Театър „199“.

Монументална стенопис (сграфито), ул. „Алабин“

Монументална стенопис (сграфито) на страничната фасада (калкан) на сграда на жилищна сграда от междувоенния период.

Монументална стенопис (сграфито), Централен дом на архитекта

Монументална стенопис (сграфито) на странична стена (калкан) към двора на Съюза на българските архитекти.

Монументална стенопис (сграфито), Централен дом на архитекта

Монументална стенопис (сграфито) на оградата към двора на Централен дом на архитекта. Спада към широко-разпространен тип сграфита, разположени секторно на стари огради (в нишите, образувани между колоните и арките на тухлените огради), които включват десетки пана и са работи на студенти от Художествената академия...

Монументална стенопис, 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри

Монументална стенопис на фасадата на сграда на училище. Създадена е след 2013 г.

Монументална стенопис, ПГИИ „Проф. Николай Райнов”

Монументална стенопис, ЦДГ №70 „Здраве“

Стенопис на фасада без прозорци, към двора. Сюжет от народни приказки.  Размери 580/320 см.

TЪРСИ