Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 114 намерени

от 70 до 80

Монументална стенопис (сграфито), ПГМ „Акад. Иван Бардин"

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата на Професионална гимназия по металургия „Акад. Ив. П...

Монументална стенопис (сграфито), ПГМ „Акад. Иван Бардин"

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата (на физкултурния салон) на Професионална гимназия по металургия „Акад...

Монументална стенопис (сграфито), ПГСЕ

Монументална стенопис (сграфито) на фасадна стена на професионална гимназия по строителство и енергетика (сега закрита).

Монументална стенопис (сграфито), ПГХМБТ „проф. Пенчо Райков“

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата на техникума към булеварда.

Монументална стенопис (сграфито), Руски лицей

Монументална стенопис (сграфито) на две фасадни стени на сградата на учебното заведение. Изобразени са Юрий Гагарин, Владимир Илич Ленин и първият стих от детското стихотворение „Пусть всегда будет солнце“.

Монументална стенопис (сграфито), СПГЕ „Джон Атанасов”

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на СПГЕ „Джон Атанасов“. Размери – височина 10 м., ширина 5 м. Релефна композиция, състояща се от изображение на изправена женска фигура с вдигнати нагоре ръце, в които държи разтворена книга, която е център на пламтящо слънце...

Монументална стенопис (сграфито), Спортен комплекс на ЦСКА

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сграда в комплекса на Регионална служба „Военна полиция“. Сюжетът комбинира историческа и астронавтска тематика, които изграждат идеята за „бран“, „защита“.

Монументална стенопис (сграфито), Столична община

Стенописи в техника сграфито в „нишите” на тухлена ограда от арков тип от преди век – типично местоположение за изпълнение на курсови работи от 80-те години на студенти, каквито са и тези работи...

Монументална стенопис (сграфито), ул. „Алабин“

Монументална стенопис - сграфито на страничната фасада (калкан) на жилищна сграда от междувоенния период. Сграфитото е повредено поради атмосферните условия (фасадата е със северозападна ориентация), а в долната си част е компрометирано...

Монументална стенопис (сграфито), Централен дом на архитекта

Монументална стенопис (сграфито) „Възраждане“ на странична стена (калкан) към двора на „Съюз на архитектите в България“.

TЪРСИ