Бета

Обекти

TЪРСИ

5 Обекта от 36 намерени

от 30 до 35

Чешма, село Кътина

Чешма наподобяваща дървени трупи. Изградена след 2015 г.

Чешма, село Подгумер

Намира се на площада към архитектурно-скулптурния ансамбъл – мемориал. Добавена по-късно.

Чешма, типова

Намира се в реновирано и озеленено междублоково пространство, наименувано на картата като „Градината на доброто“.

TЪРСИ