Бета

Обекти

TЪРСИ

1 Обект намерен

от 50 до 51

Чешма, типова

Намира се в реновирано и озеленено междублоково пространство, наименувано на картата като „Градината на доброто“.

TЪРСИ