Бета

Обекти

TЪРСИ

4 Обекта

Свети Патриарх Евтимий, паметник, скулптурен

Статуята на паметника на патриарх Евтимий е от бронз с височина 2,20 м., а пиедесталът (1,70 м.) има формата на обърната пресечена пирамида поставена на двустъпална площадка...

Нешо Бончев, бюст-паметник, Борисова градина

Надписи НЕШО БОНЧЕВЪ/ ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ/ ЛИТЕРАТУРЕНЪ/ КРИТИКЪ/ ПАНАГЮРИЩЕ/1839-1878 ляво на бюста: М. ИВАНОВЪ долу ниско на постамента: ОТ КОМИТЕТА БЕЛЕЖИТИ/ ПАНАГЮРЦИ И ПАНАГЮРСКО/ СОФИЯ Обявен за паметник на културата от местно значение във в...

Чешма - лъвска глава с лула, Българска народна банка

Откъм ул. „Съборна”.

Герб, релеф, Българска народна банка

Релефът е разположен на източната фасада на сградата на БНБ. Тя е е построена в периода 1934-1939 г. (означено на пластиката).

TЪРСИ