Бета

Обекти

TЪРСИ

4 Обекта

Петко Ю. Тодоров, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена през 1972 г. по предложение на група писатели до СБП...

Владимир Димитров - Майстора, паметник, скулптурен

След като през 1972 г. създава статуарния паметник на Владимир Димитров - Майстора (изправена фигура), скулпторът Величко Минеков (1928) прави негов „близнак" за с...

Владимир Димитров - Майстора, паметник, скулптурен

Скулптурата си на Владимир Димитров - Майстора (седнала фигура) Мара Георгиева създава в две копия. Едната е поставена в градината зад бившия дворец, а другата в с...

TЪРСИ