Бета

Обекти

TЪРСИ

4 Обекта от 15 намерени

от 10 до 14

Филип Кутев, паметна плоча с барелеф

Паметна плоча с барелеф, апликирана на фасада на жилищна сграда (галерия „Васка Емануилова”). Поставена с решение на Централния комитет и съгласувана с Градския комитет (1983) по повод 80 г...

Монументална мозайка, село Долни Богров

Стенопис – мозайка на стена на сградата на бившия ресторант под стреха, поради което е добре запазен. Долу вдясно се вижда подписа на авторите - З...

Монументална стенопис (сграфито), 115 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Сграфитото се намира вдясно до входа на училището, под стреха, поради което е добре запазено. Изглежда е направено от непрофесионалист (възможно студент).

Фасадни скулптури „Климент Охридски и неговите ученици”, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”, Ново крило

Фигуралните композиции са изработени в периода 1979 - 1983 г. Материал - бял варовик. Размери - 3,5 х 4 м.

TЪРСИ