Бета

Обекти

TЪРСИ

2 Обекта

Фонтан, розариум, Борисова градина

Фонтанът е разположен в розариумът, създаден от Йозеф Фрай през 1910 г., реконструиран през 1934 г. и възстановен в сегашния му вид по проект от 1984 г...

Фонтан, пл. „Славейков”

Фонтанът е копие на оригиналния фонтан от 1910 г. внесен от Виена, който в края на социалистическия период бе разположен в градина „Буката” (сега в район „Триадица”)...

TЪРСИ