Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 141 намерени

от 40 до 50

Георги Цанев Георгиев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Стар адрес бул. „Маршал Бирюзов” №61 Георги Цанев Георгиев е роден на 10...

Германско училище - София, Станчо Белковски, проф., арх., паметна плоча, строителен надпис, НМА „проф. Панчо Владигеров”

Паметна плоча, апликирана на фасадата на Академията. Текст: Тази сграда е построена през 1934 година по проект на проф...

Горан Готев, паметна плоча с барелеф

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт. Поставена с решение №314 по т.33, заседание №82 на СОС, проведено на 28...

Димитър Вълчев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Димитър Иванов, акад., проф., паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Димитър Осинин, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа над човешки хоризонт. Димитър Осинин – псевдоним на димитър Николов Попов (1891-1981) – писател и фолклорист...

Евгения Марс и Павел Елмазов, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда – къща. Поставена с решение №498 по т. 46, заседание №110, проведено на 31...

Евлоги и Евстрати Гешови, дом, паметник на културата, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на оградата на сградата.

Емилия Георгиева, паметна плоча

Паметна плоча с портретно изображение, апликирана на фасада на жилищна сграда пред входа.

Живко Ошавков, проф., паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт. Поставена с решение №601 по т.48, заседание №43 на СОС, проведено на 14...

TЪРСИ