Бета

Обекти

TЪРСИ

Добри Желязков - Фабрикаджията, бюст-паметник, Борисова градина

Детайли за Паметника

Открит на 31.10.1937 г. Част от т. нар. „Алея на бележитите българи” (№39). Обявен за паметник на културата от местно значение във в. „Известия”, бр. 73/ 09. 09. 1955 г. Текст: Добри Желязковъ фабрикаджията родоначалникъ на българската индустрия Сливенъ 1800-1865. Паметникът е издигнат със средства на българските индустриалци. Бюстът е изработен от скулптора Стефан Пейчев за гр. Сливен, където е поставен през 1934 г., а за „Борисовата градина” е направена още една отливка през 1937 г. Работата е възложена без конкурс от сливенската общественост, по случай 100 години от основаването на първата българска фабрика. Стефан Пейчев е от Сливен и е женен за внучката на Добри Желязков - Фабрикаджията – Иванка. В началото на 30-те години Пейчев се прочува като скулптор с няколко паметника в градовете Сливен и Котел. От 1932 до 1945 г. скулпторът е директор на Държавното училище за керамика и стъкло в София. Източници: Николай Бошев. Конкурсната система при създаването на паметници... С., 2004, с. 52; Красимир Добрев. Скулпторът Стефан Пейчев – забравен или не? Велико Търново 2017 - file:///C:/Users/PC/Downloads/7020%20(2).pdf

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София парк „Борисова градина”

За коментари