Бета

Обекти

TЪРСИ

Чешма с корито, село Горни Богров

Детайли за Паметника

Чешма с изворна вода, докарвана с тръби от месност над селото. Направена от местни жители

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
с. Горни Богров ул. „Черковна“ № 19

За коментари