Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), 115 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Детайли за Паметника

Сграфитото се намира вдясно до входа на училището, под стреха, поради което е добре запазено. Изглежда е направено от непрофесионалист (възможно студент).

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Местоположение:
с. Горни Богров ул. „Черковна“ № 9

За коментари