Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура - гола жена, Национален дарителски фонд „13 века България”

Детайли за Паметника

Вид:
Скулптура - реалистична
Дата на създаване:
Период:
1944 - 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София кв. „Долни Лозенец” пл. „проф. Васил Геров” № 1

За коментари