Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптура, абстрактна, ОКИ „Красно село”

Детайли за Паметника

Вид:
Скулптура - скулптура
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
Ж. К. „Хиподрума”

За коментари