Бета

Обекти

TЪРСИ

Ернест Солвей, бюст-паметник, парк „Св. Троица”

Детайли за Паметника

Ернест Солвей (16.04.1838 - 26.04.1922) е белгийският учен-химик, индустриалец и филантроп, на когото човечеството дължи патентоването на натриевия бикарбонат – содата през 1861 г. Същата година Солвей основава фирмата „Solvay & Cie“ която полага началото на развитието на огромен концерн с представителства и фирми в много страни, включително и България. Ернест Солвей се води от възгледа си че работниците трябва да бъдат убедени да работят съвестно за своя работодател посредством грижите, които той полага за тях. Солвей строи жилища за своите работници и въвежда осемчасовия работен ден, задължителен един почивен ден и пенсия при навършване на определена възраст. Така той полага основите на обществената отговорност на работодателите. Група „Солвей“ е основен акционер в белгийската компания „Български захарни фабрики и рафинерии“, която построява фабриката за преработка на захарно цвекло, станала известна като „Захарна фабрика“. „Захарна фабрика“ е открита на 28. 11. 1898 г. По това време тя е най-голямото промишлено предприятие в България. Фабриката се състои от 21 сгради с обща застроена площ от над 120 хил. кв. м. Предпирятието разполага с модерно оборудване. Закупени са 10 големи парни двигателя от Белгия на стойност от почти 2 млн. лв. Първоначално във фабриката работят около 1300 души. Тя е построена на мястото, където се пресичат ж.п. линията София - Кюстендил и шосето София - Ниш. Няколко десетилетия по-късно край нея възниква едноименния модерен работнически квартал. Бюст-паметникът на Солвей в парк „Св. Троица“ е построен по инициатива и с активното съдействие на Трифон Павлов, секретар на НЧ „Епископ Йосиф Щросмайер - 2009“ и председател на ГС „Епископ Йосиф Щросмайер“ с финансовата подкрепа на „Солвей Соди“ АД, което е един от най-големите инвеститори към днешна дата у нас. Проектът на паметника е на скулптора Светлин Николов - учител по изобразително изкуство в Трето СОУ „Марин Дринов“. Паметникът е поставен с решение №73 по т.23, заседание №56 на СОС, проведено на 6.2.2014 г. по доклад вх. № СО-6200-427/3/ 16.01.2014 г. Бюстът е открит на 26. 04. 2018 г. по повод 180-ет годишния юбилей на белгийския индустриалец. На събитието присъства ръководителят на Борда на директорите на Група „Солвей“ и правнук на Ернест Солвей - Никола Боел. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на културата Амелия Гешева, заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, посланикът на Белгия в България Франсоа Бонтан, изпълнителният директор на „Солвей Соди“ АД Спирос Номикос, членове на бизнес клуб „Белгия-България-Люксембург“ и др. Всяка година пред паметника район „Илинден“ провежда честване на рождението на Ернест Солвей в присъствието на общинската администрация, учащи както и посланика на Белгия у нас.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София парк „Св. Троица”

За коментари