Бета

Обекти

TЪРСИ

Съдебна палата, Пенчо Койчев, арх., Любомир Семерджиев, арх., паметна плоча, строителен надпис

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасадата на сградата, вдясно от входа. Размери – колосални.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Витоша“ № 2

За коментари