Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура – бик, Българска фондова борса

Детайли за Паметника

Скулптурата е изработена от акад. Крум Дамянов по поръчка на Българска фондова борса и е нейна собственост. По повърхността на пластиката са вплетени букви от глаголицата.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Волга"

За коментари