Бета

Обекти

TЪРСИ

Христо Проданов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищeн блок до входа. Поставена с решение №649 по т.31, заседание №69 на СОС, проведено на 09.10.2014 г. по доклад вх. № СО-0819-250(1)/02.10.2014 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Люлин” 6 бл. № 618 вх. „Г”

За коментари