Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура – Мечка, Природен парк „Витоша”

Детайли за Паметника

Вид:
Скулптура - анималистична
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
Природен парк „Витоша” Път Бояна „Златните мостове”

За коментари