Бета

Обекти

TЪРСИ

Митко Йотов Митев (Мадри), свободно-стоящ паметен знак, Природен парк „Витоша”

Детайли за Паметника

На разклонението на пътеката идваща от м. „Златните мостове” към с. Владая (едната пътека продължава към Владая по реката, а другата, хоризонтална, към Конната база) се намира изоставена горска хижа изградена от камък (вижда се на последната снимка). Изглежда тук е работил честваният с паметния знак човек, възможно по подръжка на водохващанията от реката. Текст: „Тук работи и внезапно почина Митко Йотов Митев (Мадри) род. 13. VІІІ. 1929 г. – поч. 2. ІІІ. 1972 г.”

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
Природен парк „Витоша”, пътека Владая – „Златните мостове”

За коментари