Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадни скулптури, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило

Детайли за Паметника

Фасадната скулптура откъм ул. „Шипка” (снимка 2) е идентична с тази откъм двора на южното крило.

Вид:
Скулптура - фасадна
Местоположение:
София бул. „цар Освободител“ № 15

За коментари