Бета

Обекти

TЪРСИ

„1200 г. от превземането на на Сердика от кан Крум”, релеф – интериор

Детайли за Паметника

Релефът е разположен в подлеза между Министерски съвет и Президентството, на стената срещу Източната порта на антична Сердика. На него е изобразена ханската конница от прабългари и славяни и покланящите им се византийци пред четири огромни меча, насочени към земята. Пълното име на релефът е „1200 г. от превземането на Сердика от кан Крум – София 1200 г. в българската държава”. Столична обшина е подкрепила създаването на релефа с 5 000 лв., а останалите средства са осигурени от ИК от дарения на граждани и фирми. През 80-те години на ХХ в. в подлеза съществуваше друга пластична композиция от щитове и копия с която се отбелязваше превземането на Средец от хан Крум. Поставена с решение №347 по т. 45, заседание №40, проведено на 21.5.2009 г.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „княз Александър Дондуков”

За коментари