Бета

Обекти

TЪРСИ

Проф. Богдан Богданов, паметник

Детайли за Паметника

Паметникът е разположен пред парковото пространство на НБУ в съчетание с три изработени заедно с него полегнали тела - пейки, едната от които все едно е съставена от книги. Поставен с решение №509 по т. 21, заседание №22 на СОС, проведено на 22.10.2020 г. Богдан Богданов бе един от големите български интелектуалци на нашето съвремие. Със своето живо и писано слово той постигаше силно, оплождащо въздействие у възприемателя. Освен модерен, самороден талант в областта на класическата филология, той бе даровит организаор и администратор на научния живот след началото на демократичните промени. Проф. Богданов е автор на десетки книги, сред които „От Омир до Еврипид”, „Омировият епос”, „Литературата на елинизма”, „История на старогръцката култура”, „Орфей и древната митология на Балканите”. Последната книга, която остави, е „Думи, значения, понятия, неща”. Разходите по проектирането, изработването, монтажа и поддържането на мемориалната скулптурна композиция са за сметка на Нов български университет.

Вид:
Паметник със скулптура
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Монтевидео”

За коментари