Бета

Обекти

TЪРСИ

Чешма „Романски”, Природен парк „Витоша”

Детайли за Паметника

Чешмата се намира на средната станция на някогашия седалков лифт „Романски” до обществена закусвалня на открито.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
Природен парк „Витоша”

За коментари