Бета

Обекти

TЪРСИ

Константин Константинов и Донка Константинова, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №862 по т. 54, заседание №44 на СОС, проведено на 16.12.2021 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Цар Шишман“ № 53А

За коментари