Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална мозайка, ПГТЕ „Хенри Форд”

Детайли за Паметника

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София Ж.к. „Илинден” ул. „Хайдут Сидер” № 8

За коментари