Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Списаревски, кап., паметна плоча, лобно място. Военен паметник

Детайли за Паметника

Местоположение:
с. Долни Пасарел над селото в м. „Стражарски дол“

За коментари